Idioti

notifikácie
15:30
Štúdio | 130 min
vek 18+
PO PREDSTAVENÍ DISKUSIA
21 06

Lars von Trier
Idioti

Inscenácia Idioti sa inšpirovala filmom Larsa von Triera z roku 1998. Ide o príbeh skupinky dospelých intelektuálov, ktorí utekajúc pred vlastnými životmi sa ako squatteri usídlia v opustenej vile a hrajú postihnutých jedincov. Pod maskou mentálne zaostalých ľudí podnikajú výlety von, aby svojím nonkonformným správaním provokovali spoločnosť a skúmali reakcie externého sveta na túto inakosť. Pod zámienkou tohto tzv. sociálneho experimentu a oslobodenia sa od normatívov spoločensky akceptovateľného správania tak ventilujú svoje životné frustrácie, úzkosti, bolesti i depresie.

 

Režisér Luterán sa sústredí predovšetkým na vykreslenie špecifík situácií, v ktorých postavy hrajú mentálne znevýhodnenie. To, že herci stvárňujú osobité postavy s vlastným príbehom a zároveň predstavujú kolektívneho hrdinu, preveruje tímové schopnosti členov košickej činohry. Tvorcovia inscenácie narúšajú aj konvencie klasickej divadelnej sály, ku ktorej pristupujú ako k site-specific priestoru. Čo však rezonuje najviac sú práve otázky (ne)akceptácie akejkoľvek formy inakosti v našej spoločnosti a úvahy o potrebách úniku z reality, ktorý je často tým najjednoduchším riešením.

preklad: Anna Fosse

dramaturgia: Miro Dacho

scéna, kostýmy: Diana Strauszová

pohybová spolupráca: Lacko Cmorej

hudba: Martin Husovský

Henrietta Rabová a. h., Stanislav Pitoňák, Tomáš Diro, Lívia Michalčík Dujavová, Michal Soltész, Tatiana Poláková, Peter Čižmár, Alena Ďuránová, Peter Cibula, Róbert Šudík, Henrieta Kecerová, Jakub Kuka, Dávid Hajnal a. h., Dominik Červenka a. h.

Ján Luterán vyštudoval divadelnú réžiu na VŠMU v Bratislave, spolupracuje s viacerými slovenskými divadlami. Je nositeľom dvoch ocenení z festivalu súčasnej drámy a divadla Nová dráma/New Drama. Pre jeho režisérsky rukopis je príznačný nadhľad, zmysel pre originálne divadelné skratky a osobitý humor. Inklinuje k súčasnému divadlu.

V predstavení sa fajčí.
V predstavení sa používajú vulgarizmy.

preklad: Anna Fosse

dramaturgia: Miro Dacho

scéna, kostýmy: Diana Strauszová

pohybová spolupráca: Lacko Cmorej

hudba: Martin Husovský

hrajú: Henrietta Rabová a. h., Stanislav Pitoňák, Tomáš Diro, Lívia Michalčík Dujavová, Michal Soltész, Tatiana Poláková, Peter Čižmár, Alena Ďuránová, Peter Cibula, Róbert Šudík, Henrieta Kecerová, Jakub Kuka, Dávid Hajnal a. h., Dominik Červenka a. h.
réžia: Ján Luterán

Ján Luterán vyštudoval divadelnú réžiu na VŠMU v Bratislave, spolupracuje s viacerými slovenskými divadlami. Je nositeľom dvoch ocenení z festivalu súčasnej drámy a divadla Nová dráma/New Drama. Pre jeho režisérsky rukopis je príznačný nadhľad, zmysel pre originálne divadelné skratky a osobitý humor. Inklinuje k súčasnému divadlu.

v zákulisí: Iveta Barbieriková (maskérka), Ingrid Dlugošová (inšpicientka), Štefan Fabian (zvukár), Erika Miklošová, Martin Ondrejka (osvetľovači), Roland Humeňanský, Tibor Patay, Juraj Jurko, Ján Šraga (stavači kulís), Anna Dórová, Jarmila Betušová (garderobiérky), Michal Lacko (rekvizitár), Janka Popovičová (šepkárka)
fotografie: Joseph Marčinský
premiéra: 27.5.2022
recenzie

Divadelné diela, ktoré sústreďujú svoju výpoveď na akúkoľvek kritiku spoločnosti, často skĺzavajú k moralizovaniu. Robia tak nevyžiadaným prehováraním do duše diváka, polopatistickým vysvetľovaním faktov, záverečnou moralitou atp. Luteránovi s Dachom sa podarilo tejto forme kázania úspešne vyhnúť.

Simona Baková: Tam, kde kvapká kaviár alebo happening v štátnom divadle. In: kød 7/2012

 

Uvedenie adaptácie kontroverzného, šokujúceho Trierovho filmového diela na scénu ŠDKE je odvážnym dramaturgickým počinom divadla a zároveň skúškou hereckého súboru, ale i publika. Tých prvých dvoch z dôvodu prekročenia hraníc vlastnej komfortnej zóny, toho tretieho z hľadiska miery tolerancie a pripravenosti na takýto typ divadelnej produkcie.

Hana Rodová: O hľadaní vlastného idiota. In: monitoringdivadiel, 2. 9. 2022

diskusia po predstavení
festivalová recenzia
fotografie
V predstavení sa fajčí.
V predstavení sa používajú vulgarizmy.

preklad: Anna Fosse

dramaturgia: Miro Dacho

scéna, kostýmy: Diana Strauszová

pohybová spolupráca: Lacko Cmorej

hudba: Martin Husovský


réžia: Ján Luterán

v zákulisí:
Iveta Barbieriková (maskérka), Ingrid Dlugošová (inšpicientka), Štefan Fabian (zvukár), Erika Miklošová, Martin Ondrejka (osvetľovači), Roland Humeňanský, Tibor Patay, Juraj Jurko, Ján Šraga (stavači kulís), Anna Dórová, Jarmila Betušová (garderobiérky), Michal Lacko (rekvizitár), Janka Popovičová (šepkárka)

fotografie: Joseph Marčinský
premiéra: 27.5.2022
hrajú:
Henrietta Rabová a. h., Stanislav Pitoňák, Tomáš Diro, Lívia Michalčík Dujavová, Michal Soltész, Tatiana Poláková, Peter Čižmár, Alena Ďuránová, Peter Cibula, Róbert Šudík, Henrieta Kecerová, Jakub Kuka, Dávid Hajnal a. h., Dominik Červenka a. h.
Ján Luterán

Ján Luterán vyštudoval divadelnú réžiu na VŠMU v Bratislave, spolupracuje s viacerými slovenskými divadlami. Je nositeľom dvoch ocenení z festivalu súčasnej drámy a divadla Nová dráma/New Drama. Pre jeho režisérsky rukopis je príznačný nadhľad, zmysel pre originálne divadelné skratky a osobitý humor. Inklinuje k súčasnému divadlu.