Festival

notifikácie

Idea

  • festival sme založili v roku 2005
  • showcase slovenského divadla – najväčšia a najreprezentatívnejšia prehliadka tvorby divadiel pôsobiacich na Slovensku
  • predstavuje aktuálnu tvorbu predovšetkým profesionálnych činoherných divadiel

Nesúťažný divadelný festival Dotyky a spojenia vytvára platformu na prezentáciu vybraných inscenácií, ktoré vznikli počas uplynulého roka na Slovensku. Divadelníkom ponúka možnosť získať prehľad o tvorbe ich kolegov a konfrontovať sa s ňou.

Festival uvádza najinšpiratívnejšie divadelné inscenácie, ktoré vznikli v období jedného roka (od apríla predchádzajúceho roku do apríla aktuálneho roku). Výber inscenácií má na starosti dramaturgická rada festivalu, ktorá pozorne sleduje tvorbu jednotlivých divadiel. Snahou festivalu je podchytiť najvýraznejšie trendy či problémy divadla na Slovensku.

Program festivalu zahŕňa tvorbu zriaďovaných aj nezriaďovaných divadiel, tvorbu divadla pre deti a násťročných, ako aj tvorbu študentov umeleckých škôl. Festival funguje ako zrkadlo aktuálnej divadelnej tvorby – odráža jej stav. Jeho úroveň preto priamo závisí od úspešnosti sezóny v jednotlivých divadlách. Festival ponúka priestor na diskusie o divadle – podnecuje reflexiu divadla a vytvára priestor na dialóg tvorcov, kritikov, teoretikov a divákov.

dramaturgická
rada

Hlavný
program

Barbora
Forkovičová

divadelná kritička. V súčasnosti pôsobí ako odborná redaktorka časopisu kød – konkrétne ø divadle. Divadelné recenzie publikuje aj na platforme MLOKi.

Zuzana
Timčíková

divadelná teoretička a kritička. V súčasnosti pôsobí ako vedecká pracovníčka v Centre vied o umení Slovenskej akadémie vied. Publikuje v odborných i vedeckých časopisoch, zborníkoch. Divadelnými recenziami prispieva do časopisu kød, platformy MLOKi či Monitoringu divadiel na Slovensku.

Róbert
Mankovecký

dramaturg Slovenského komorného divadla Martin a hudobný skladateľ, zakladajúci člen festivalu Dotyky a spojenia.

Monika
Michnová

dramaturgička Slovenského komorného divadla Martin, zakladajúca členka festivalu Dotyky a spojenia. V súčasnosti pôsobí ako programová riaditeľka festivalu a vedie jeho dramaturgickú radu. 

Program pre mladé
publikum

Lenka
Dzadíková

teoretička divadla a kritička. Pracuje v Divadelnom ústave, je členkou platformy MLOKi. Zameriava sa na tvorbu bábkových divadiel a divadelnú tvorbu pre deti. Publikuje v zborníkoch, tlači, internetových časopisoch aj v reláciách Slovenského rozhlasu.

kontakty
pokladnica
tel.: 043 422 22 12
tel.: 043 422 01 72
akreditačné stredisko
tel.: +421 905 267 648
k dispozícií od pondelka 19. 06. do nedele 25. 06.
festivalový Štáb
Monika Michnová
program
0905 366 664
Jakub Kotúč
propagácia
0904 042 904
Andrej Agricola
Technické zabezpečenie
0917 655 471
Anna Sochorová
Organizačné zabezpečenie
0907 879 489
Katarína Kučová
ubytovanie
0905 880 811
Iveta Ollerová
sekretariát
0905 305 632
Simona Valková
kafé BREPT
0917 504 232
tím
20 23
Na festivale pracuje veľa šikovných ľudí z mnohých divadiel, medzi nimi sú produkční, technici, zvukári, osvetľovači, kulisári, rekvizitári, maskérky, upratovačky a mnohí ďalší... ďakujeme.
riaditeľ
Tibor Kubička
programová riaditeľka
Monika Michnová
dramaturgická rada
Lenka Dzadíková, Barbora Forkovičová, Róbert Mankovecký, Monika Michnová, Zuzana Timčíková
technické zabezpečenie
Andrej Agricola
organizačné zabezpečenie
Anna Sochorová
tlačové materiály
Mira Kováčiková
sociálne siete
Jakub Kotúč, Zuzana Palenčíková
web
Jakub Kotúč
mediálna podpora
Zuzana Palenčíková
festivalový žurnál
Michal Badín, Diana Pavlačková (šéfredaktorka), Alexandra Rychtarčíková, Ivana Topitkálová, Alžbeta Vakulová
livestream
Jakub Kotúč, Peter Michalík, Matej Pančík
foto
Braňo Konečný, Tomáš Kubík
video
Maximiliana Gontková, Braňo Konečný
koncepcia a moderovanie Platformy
Lukáš Brutovský, Miro Dacho
projekty
Monika Ondrušová
sekretariát
Iveta Ollerová
účtovníctvo a služby
Agnes Capková, Drahomíra Kuliačková Panušková, Simona Valková, Silvia Zacharová, Jana Majerová
pokladňa
Eva Ochodnická
technická podpora predaja
Slavomír Ochodnický
ubytovanie
Katarína Kučová
zdravotná služba
Zdenka Malá
technický štáb
Janka Nosálová, Mária Brachňáková, Ján Kurhajec, Tatiana Goldmannová, Ivana Matuľová, Soňa Mušáková, Anna Paulovičová, Nina Malková, Juraj Bojnický, Jaroslav Daubner, Marián Frkáň, Peter Klaudíny, Peter Pecko, Jaroslav Fábry, Pavol Janský, Matej Kramár, Matej Neradil,Vladimír Kubis, Zdenek Polášek, Tomáš Had, Vladimír Mihalik, Miroslav Domian, Peter Vangeľ, Michaela Gálíčková, Veronika Kuciaková, Monika Ondrušová st., Božena Petrášová, Vlastimil Kulifay, Juraj Boček, František Lacko, Milan Drahno, Tibor Gregor, Pavol Malina, Barbora Špániková, Sarah Koláriková, Anna Badínová, Michaela Váňová, Eliška Bilková, Lenka Drahnová, Lucia Hauzerová, Barbora Hofierková, Daniela Holubová, Zuzana Minarovičová, Jarmila Mráziková, Katarína Schmidtová, Dorota Uríková, Anna Valášková, Eva Oľhová
vizuál a propagácia
logo
MADE BY VACULIK
propagačné materiály
Dalibor Palenčík
zvučka
Milo Kráľ
TV spot
Lukáš Brutovský, Róbert Mankovecký
rozhlasové spoty
Róbert Mankovecký
interný dátový systém
Ivan Kharlamov
webová stránka
UNITE s.r.o.
archív
'08 '22
Program minulých ročníkov, záznamy diskusií, fotogalérie a festivalový denník sú k dispozícii na odkazoch k jednotlivým ročníkom.