A ako Antarktída

notifikácie
09:00
Národný dom | 55 min
vek 7+
22 06

David Böhm / Jakub Maksymov
A ako Antarktída

Inscenácia českého režiséra Jakuba Maksymova pracuje s princípmi live (puppet) cinema. So svojím tímom zvolili formu encyklopédie. O Antarktíde sa dozvedáme prostredníctvom hesiel ako cencúľ, denník, guáno, Južný pól, oceán, či žiara. Ide o veľké množstvo informácií o kontinente, histórii jeho dobývania ľuďmi a živote tamojšej fauny. Inscenácia vysvetľuje, ako samec tučniaka sedí na vajci, ako kŕmi vyliahnuté mláďa, aj to, že sa malý tučniak ľahko môže stať korisťou tuleňa. Dozvieme sa aj o živote výskumníkov a výskumníčok na tomto špecifickom mieste.

dramaturgia a preklad: Matej Truban

scénografia, bábky a kostýmy: Olga Ziębińska

hudba a zvukový dizajn: Lazar Novkov

Anna Homolka Čitbajová, Barbora Juríčková, Miroslava Mravcová, Bibiana Tarasovičová

Jakub Maksymov je český režisér na voľnej nohe, príležitostný dramaturg, performer, pedagóg a autor. Venuje sa modernému bábkovému divadlu a divadlu objektov. V roku 2020 získal cenu Divadelnej kritiky v kategórii Talent roka. Spolupracuje s divadlami v Čechách, na Slovensku, v Nemecku a v Srbsku.

dramaturgia a preklad: Matej Truban

scénografia, bábky a kostýmy: Olga Ziębińska

hudba a zvukový dizajn: Lazar Novkov

hrajú: Anna Homolka Čitbajová, Barbora Juríčková, Miroslava Mravcová, Bibiana Tarasovičová
réžia: Jakub Maksymov a kolektív

Jakub Maksymov je český režisér na voľnej nohe, príležitostný dramaturg, performer, pedagóg a autor. Venuje sa modernému bábkovému divadlu a divadlu objektov. V roku 2020 získal cenu Divadelnej kritiky v kategórii Talent roka. Spolupracuje s divadlami v Čechách, na Slovensku, v Nemecku a v Srbsku.

v zákulisí: Martina Zurovac (inšpícia), Ján Baumann (videotechnik), Andrej Škorvan (osvetľovač), Štefan Kratochvíl (svetlo), Tomáš Jančúch, Peter Kováč, Miloš Tvrdý (javiskoví technici)
fotografie: Milo Fabian
premiéra: 24.2.2023
recenzie

Inscenácia je pre recipienta, najmä detského, ale i univerzálneho, príťažlivá pre svoje estetické i náučné hodnoty. Z reakcií detí na premiére sa dalo vypozorovať, že inscenáciu s radosťou prijali a že jej forma i obsah ich zaujali. Dnešný divák nemá problém s formou scénickej koláže, naopak, forma audiovizuálneho spracovania sa ukazuje ako perspektívna, i keď nie jediná.

Iva Hledíková: A ako audiovizuálna Antarktída. In: kød 4/2023

 

Zvolená forma encyklopédie prináša presne pomenované informačné celky, no inscenácia je plynulá, nepôsobí sekane ani repetitívne. Postupne sa dozvedáme viac o abecedne zoradených heslách, napríklad cencúľ, denník, guáno, hladovka, Južný pól, mlieko, oceán, žiara. Ide o veľké množstvo informácií o Antarktíde, histórii jej dobývania ľuďmi a živote tamojšej fauny. Sú však podávané na pozadí zaujímavej a dobre zvládnutej inscenačnej formy, preto nie sú únavné. Inscenácia pracuje s humorom, ale aj drsnou realitou prírody.

Lenka Dzadíková: V snehu a ľade. In: Loutkař 1/2023

 

Divadelný lexikón A ako Antarktída je výsledok poctivej práce. Ponúka silný, celistvý a netradičný bábkarský zážitok nielen vďaka režijno-dramaturgickému konceptu, ale aj výraznej intermediálnosti. Hudba a sound design Lazara Novkova funkčne dopĺňali jednotlivé fakty, mýty a atraktívne akcie prostredníctvom rôznych šplechov, klopkania, smiechu, alebo prúdenie vody či vetra.

Dominika Horváthová: Milé výskumníčky a výskumníci, Antarktída volá! In: Reflektor 6/2023

festivalová recenzia
fotografie

dramaturgia a preklad: Matej Truban

scénografia, bábky a kostýmy: Olga Ziębińska

hudba a zvukový dizajn: Lazar Novkov


réžia: Jakub Maksymov a kolektív

v zákulisí:
Martina Zurovac (inšpícia), Ján Baumann (videotechnik), Andrej Škorvan (osvetľovač), Štefan Kratochvíl (svetlo), Tomáš Jančúch, Peter Kováč, Miloš Tvrdý (javiskoví technici)

fotografie: Milo Fabian
premiéra: 24.2.2023
hrajú:
Anna Homolka Čitbajová, Barbora Juríčková, Miroslava Mravcová, Bibiana Tarasovičová
Jakub Maksymov a kolektív

Jakub Maksymov je český režisér na voľnej nohe, príležitostný dramaturg, performer, pedagóg a autor. Venuje sa modernému bábkovému divadlu a divadlu objektov. V roku 2020 získal cenu Divadelnej kritiky v kategórii Talent roka. Spolupracuje s divadlami v Čechách, na Slovensku, v Nemecku a v Srbsku.