Zapísaný spolok slovenských a českých bábkarov uvádza: Zbojník a Gašparko

notifikácie
09:00
Národný dom | 75 min
vek 10+
21 06

Peter Galdík, Tomáš Jarkovský
Zapísaný spolok slovenských a českých bábkarov uvádza: Zbojník a Gašparko

Inscenácia Zapísaný spolok slovenských a českých bábkarov uvádza: Zbojník a Gašparko nie je formálnou ódou na výročie vzniku Slovenskej republiky, akú by možno niekto od inštitúcie financovanej z verejných zdrojov očakával. Projekt BBD a královohradeckého Divadla DRAK na predmetný dejinný moment nazerá ako na rozpad spoločného štátu, nie oslavu vzniku dvoch samostatných republík. Tvorcovia do opozície postavili dva symboly: patetického a inými utláčaného Jánošíka verzus utáraného, trampovaniu holdujúceho a prefíkaného Gašparka. Inscenácia ponúka veľa zábavy a niečo pre každú vekovú kategóriu. Inak ju budú vnímať deti a inak tí, ktorí poznajú početné spoločensko-politické súvislosti.

dramaturgia: Tomáš Jarkovský, Peter Galdík

použité básne: Orol vták (Janko Kráľ), Smrť Jánošíkova (Ján Botto), Kráľohoľská, Mor ho! (Samo Chalupka)

scéna, návrh bábok: Karel Czech

bábky: Jiří Bareš, Roman Marek, Vladimír Sosna, Štěpán Uherka

kostýmy: Tereza Vašíčková

hudba: Daniel Čámský

vyrobili dielne Divadla Drak: Roman Beran, Michaela Kudelková, Hana Kopová, Štěpán Uherka, Tereza Vašíčková

Frederika Kašiarová, Ľubomír Piktor, Šimon Dohnálek a. h., Milan Hajn a. h., Ľuboš Janák a. h., Pavla Lustyková a. h.

Šimon Spišák réžiu vyštudoval na Katedre alternatívneho a bábkového divadla DAMU v Prahe. Spolupracoval so Starým divadlom Karola Spišáka v Nitre, s kočovným Divadlom koňa a motora a s bábkovými aj činohernými divadlami na Slovensku a v Čechách. Zaujíma sa aj o komunitné divadlo. Patrí k zakladajúcim členom Nového divadla v Nitre.

Jakub Vašíček je režisér, autor, muzikant, bábkoherec a herec prevažne bábkového a alternatívneho divadla, ale aj činohry, divadla pre deti a mládež, vrátane divadla pouličného.  Réžiu a dramaturgiu študoval na katedre alternatívneho a bábkového divadla pražskej DAMU. Ako muzikant hráva v kapelách Císařovy nové šaty a Žilou.

dramaturgia: Tomáš Jarkovský, Peter Galdík

použité básne: Orol vták (Janko Kráľ), Smrť Jánošíkova (Ján Botto), Kráľohoľská, Mor ho! (Samo Chalupka)

scéna, návrh bábok: Karel Czech

bábky: Jiří Bareš, Roman Marek, Vladimír Sosna, Štěpán Uherka

kostýmy: Tereza Vašíčková

hudba: Daniel Čámský

vyrobili dielne Divadla Drak: Roman Beran, Michaela Kudelková, Hana Kopová, Štěpán Uherka, Tereza Vašíčková

hrajú: Frederika Kašiarová, Ľubomír Piktor, Šimon Dohnálek a. h., Milan Hajn a. h., Ľuboš Janák a. h., Pavla Lustyková a. h.
réžia: Šimon Spišák, Jakub Vašíček

Šimon Spišák réžiu vyštudoval na Katedre alternatívneho a bábkového divadla DAMU v Prahe. Spolupracoval so Starým divadlom Karola Spišáka v Nitre, s kočovným Divadlom koňa a motora a s bábkovými aj činohernými divadlami na Slovensku a v Čechách. Zaujíma sa aj o komunitné divadlo. Patrí k zakladajúcim členom Nového divadla v Nitre.

Jakub Vašíček je režisér, autor, muzikant, bábkoherec a herec prevažne bábkového a alternatívneho divadla, ale aj činohry, divadla pre deti a mládež, vrátane divadla pouličného.  Réžiu a dramaturgiu študoval na katedre alternatívneho a bábkového divadla pražskej DAMU. Ako muzikant hráva v kapelách Císařovy nové šaty a Žilou.

v zákulisí: Dominik Novák, Viktor Őri (zvuk), Jakub Ťapucha, Juraj Čech (svetlo), Ľuboš Hodás, Marek Duchoň, Dominik Prok, Boris Javorský (javiskoví technici), Ivana Golianová (inšpícia)
fotografie: Juraj Starovecký
premiéra: 13.1.2023
recenzie

Inscenácia pracuje s archetypmi, ktoré sú všeobecne známe, ale herci a herečky z oboch súborov ich neprehrávajú. Vtipne prechádzajú z jednej postavy do druhej, pointujú svoje výstupy zvukmi či hudobnými motívmi. (…) Tvorcovia sa pozreli na tému rozdelenia spoločného štátu a vzniku dvoch samostatných republík s nadsázkou a humorom. Rozdelenie štátu však prezentujú iba ako proces menších a väčších konfliktov. Niektoré širšie kontexty musia zrejme detským divákom po predstavení povysvetľovať rodičia.

Marek Godovič: Loutkaři sebe alebo každému, čo jeho je. In: mloki.sk, 23. 2. 2023

 

Prostredníctvom kultových figúr, charakteristických pre jednotlivé kultúry – Jánošíka a Kašpárka (Gašparka), tvorcovia priniesli zábavnú a bábkarsky pestrú inscenáciu, reflektujúcu a karikujúcu charakterové črty obidvoch národov, ktoré sú zdrojom vtipných situácií.

Ida Hledíková: O nás gašparkoch a zbojníkoch. In: kød 3/2023

 

Inscenácia je určená deťom od desiatich rokov. To je vek, v ktorom sa s nimi dá rozprávať aj o otázkach histórie a štátnosti. V prípade, že sa s nimi k tomu, čo videli, pedagogičky či rodičia nevrátia, odnesú si (aspoň) zrozumiteľný príbeh o spoločnom dobrodružstve gerojského zbojníka a vynaliezavého Gašparka. To, že sa nekončí happyendom, môže byť pre nich cenná skúsenosť.

Lenka Dzadíková: Rozdeľovať s láskou. In: Loutkař 1/2023

fotografie

dramaturgia: Tomáš Jarkovský, Peter Galdík

použité básne: Orol vták (Janko Kráľ), Smrť Jánošíkova (Ján Botto), Kráľohoľská, Mor ho! (Samo Chalupka)

scéna, návrh bábok: Karel Czech

bábky: Jiří Bareš, Roman Marek, Vladimír Sosna, Štěpán Uherka

kostýmy: Tereza Vašíčková

hudba: Daniel Čámský

vyrobili dielne Divadla Drak: Roman Beran, Michaela Kudelková, Hana Kopová, Štěpán Uherka, Tereza Vašíčková


réžia: Šimon Spišák, Jakub Vašíček

v zákulisí:
Dominik Novák, Viktor Őri (zvuk), Jakub Ťapucha, Juraj Čech (svetlo), Ľuboš Hodás, Marek Duchoň, Dominik Prok, Boris Javorský (javiskoví technici), Ivana Golianová (inšpícia)

fotografie: Juraj Starovecký
premiéra: 13.1.2023
hrajú:
Frederika Kašiarová, Ľubomír Piktor, Šimon Dohnálek a. h., Milan Hajn a. h., Ľuboš Janák a. h., Pavla Lustyková a. h.
Šimon Spišák, Jakub Vašíček

Šimon Spišák réžiu vyštudoval na Katedre alternatívneho a bábkového divadla DAMU v Prahe. Spolupracoval so Starým divadlom Karola Spišáka v Nitre, s kočovným Divadlom koňa a motora a s bábkovými aj činohernými divadlami na Slovensku a v Čechách. Zaujíma sa aj o komunitné divadlo. Patrí k zakladajúcim členom Nového divadla v Nitre.

Jakub Vašíček je režisér, autor, muzikant, bábkoherec a herec prevažne bábkového a alternatívneho divadla, ale aj činohry, divadla pre deti a mládež, vrátane divadla pouličného.  Réžiu a dramaturgiu študoval na katedre alternatívneho a bábkového divadla pražskej DAMU. Ako muzikant hráva v kapelách Císařovy nové šaty a Žilou.