Veľká cesta

notifikácie
10:00
Štúdio | 40 min
vek 2+
24 06

Michaela Homolová
Veľká cesta

Pĺšik lieskový pomôže rosničke zelenej zachrániť sa pred bocianom, neskôr sa však skamarátia všetci traja. Inscenácia Veľká cesta je inkluzívna. Tvorivý tím pod vedením režisérky Michaely Homolovej ju pripravil tak, že ju môžu súčasne vnímať zrakovo i sluchovo znevýhodnení a je zároveň plnohodnotnou inscenáciou aj pre ľudí bez zdravotného znevýhodnenia. Je určená už pre najmenších škôlkarov, no aj starší ocenia jej výtvarné a bábkarské kvality.

dramaturgia: Iveta Škripková

scénografia: Hza Bažant

hudba: Filip Homola

odborná spolupráca: Peter Vrťo (arteterapeut v posunkovej reči, herec), Klára Oravcová (špeciálna pedagogička pre slabozraké deti)

Marianna Mackurová, Mária Šamajová, Ľubica Pradidová

Michaela Homolová je česká režisérka slovenského pôvodu, výrazná osobnosť českého divadla v oblasti tvorby pre deti a mládež. Pôsobí ako režisérka a umelecká šéfka v Naivnom divadle Liberec. Vyučuje na KALD DAMU Praha. Za svoju tvorbu získala množstvo ocenení doma a v zahraničí.

dramaturgia: Iveta Škripková

scénografia: Hza Bažant

hudba: Filip Homola

odborná spolupráca: Peter Vrťo (arteterapeut v posunkovej reči, herec), Klára Oravcová (špeciálna pedagogička pre slabozraké deti)

hrajú: Marianna Mackurová, Mária Šamajová, Ľubica Pradidová
réžia: Michaela Homolová

Michaela Homolová je česká režisérka slovenského pôvodu, výrazná osobnosť českého divadla v oblasti tvorby pre deti a mládež. Pôsobí ako režisérka a umelecká šéfka v Naivnom divadle Liberec. Vyučuje na KALD DAMU Praha. Za svoju tvorbu získala množstvo ocenení doma a v zahraničí.

v zákulisí: Pavol Bukovina (svetlo), Marek Horváth (zvuk), Daniel Chlumecký (javiskový majster), Samuel Mažáry, Martin Zemko (stavači), Valéria Momotenko (kostýmy a rekvizity)
fotografie: Dodo Šamaj
premiéra: 09.10.2022
recenzie

Inscenácia Veľká cesta je odvážnym krokom Bábkového divadla na Rázcestí, z ktorého vzišlo skutočne inkluzívne dielo. Inscenačný tím vzal na zreteľ možnosti vnímania rôznych detí so špeciálnymi potrebami a dokáže ich spojiť v jednom čase v jednom hľadisku.

Lenka Dzadíková: Inklú/poé/zia. In: kød 10/2022

festivalová recenzia
fotografie

dramaturgia: Iveta Škripková

scénografia: Hza Bažant

hudba: Filip Homola

odborná spolupráca: Peter Vrťo (arteterapeut v posunkovej reči, herec), Klára Oravcová (špeciálna pedagogička pre slabozraké deti)


réžia: Michaela Homolová

v zákulisí:
Pavol Bukovina (svetlo), Marek Horváth (zvuk), Daniel Chlumecký (javiskový majster), Samuel Mažáry, Martin Zemko (stavači), Valéria Momotenko (kostýmy a rekvizity)

fotografie: Dodo Šamaj
premiéra: 09.10.2022
hrajú:
Marianna Mackurová, Mária Šamajová, Ľubica Pradidová
Michaela Homolová

Michaela Homolová je česká režisérka slovenského pôvodu, výrazná osobnosť českého divadla v oblasti tvorby pre deti a mládež. Pôsobí ako režisérka a umelecká šéfka v Naivnom divadle Liberec. Vyučuje na KALD DAMU Praha. Za svoju tvorbu získala množstvo ocenení doma a v zahraničí.