Tí druhí

notifikácie
17:00
Štúdio | 60 min
vek 15+
PO PREDSTAVENÍ DISKUSIA
24 06

Michaela Zakuťanská
Tí druhí

Tí druhí je mnohotematickým a viacvrstevnatým textom slovenskej dramatičky Michaely Zakuťanskej písaným ako prúd myšlienok o hodnotovo pokrivenej dobe, ktorej dnes čelíme. Autorka k tomu pristupuje s nadhľadom a vyjadruje skepsu ale zároveň i nádej, že človek sa ešte stále môže vrátiť k čistej láske ako podstate svojho bytia.

 

 

Inscenáciou v réžii Jozefa Vlka nás sprevádzajú herec a herečka, pričom ich akciu definuje výrazná pohybová, gestická i mimická štylizácia. Dialógy postáv sa striedajú s piesňami a živé slovo na javisku je komentované hlasmi z audionahrávok. Z množstva motívov rozvíjaných v texte, v inscenačnom tvare dostáva konkrétnu podobu ten, ktorý Zakuťanská ponúka čítať aj ako hyperbolu pandémie a protipandemických opatrení. Formálne nápaditá a príťažlivá inscenácia je zároveň bohatým zdrojom asociácií na rôzne témy – od šírenia hoaxov až po nefunkčné medziľudské vzťahy. Tie sa vzájomne vrstvia a prepájajú, až vytvárajú ďalšie nové, občas priam absurdne vyznievajúce úvahy.

hudba: Jozef Vlk

scéna: Ján Ptačin

choreografia: Stanislava Vlčeková

Lenka Barilíková, Kamil Mikulčík

Jozef Vlk pôsobí ako autor, režisér, hudobník, skladateľ, choreograf, performer, light dizajnér a producent. V roku 1990 založil spolu s Martinom Ondriskom pohybové divadlo Hubris Company, neskôr sa transformovalo na Debris Company. Za svoju režijnú a autorskú prácu získal viacero ocenení, vrátane Dosiek.

hudba: Jozef Vlk

scéna: Ján Ptačin

choreografia: Stanislava Vlčeková

hrajú: Lenka Barilíková, Kamil Mikulčík
réžia: Jozef Vlk

Jozef Vlk pôsobí ako autor, režisér, hudobník, skladateľ, choreograf, performer, light dizajnér a producent. V roku 1990 založil spolu s Martinom Ondriskom pohybové divadlo Hubris Company, neskôr sa transformovalo na Debris Company. Za svoju režijnú a autorskú prácu získal viacero ocenení, vrátane Dosiek.

v zákulisí: Lukáš Katuščák (svetlo), Jaroslav Ďurček (zvuk)
fotografie: Tibor Czitó
premiéra: 27.10.2022
recenzie

S touto spoluprácou zavial do Prešova čerstvý vietor, závan poetiky, v ktorej sa irónia slova napĺňa v štylizovanom inscenačnom výraze. Ten vystihuje absurditu ľudského bytia zmietajúceho sa medzi totálnou skepsou a priam romantickou nádejou.

Zuzana Timčíková: Nový vietor v Prešove. In: mloki.sk, 5. 12. 2022 

 

Vaňa naplnená vodou, v ktorej sa podstatná časť inscenácie odohráva, vytvára scénograficky zaujímavý priestor pre hereckú tvorbu, v ktorej sa emócie doslova i metaforicky vyplavujú na povrch. Inscenácia Tí druhí je pohlcujúca a, dovolím si povedať, krásna. V duchu priznania človečenstva a chuti poctivého divadla.

Hana Rodová: Divadelná recenzia – Tí druhí. In: rtvs.sk/clanky/reflexia-a-kritika, 3. 11. 2022 

 

diskusia po predstavení
festivalová recenzia
fotografie

hudba: Jozef Vlk

scéna: Ján Ptačin

choreografia: Stanislava Vlčeková


réžia: Jozef Vlk

v zákulisí:
Lukáš Katuščák (svetlo), Jaroslav Ďurček (zvuk)

fotografie: Tibor Czitó
premiéra: 27.10.2022
hrajú:
Lenka Barilíková, Kamil Mikulčík
Jozef Vlk

Jozef Vlk pôsobí ako autor, režisér, hudobník, skladateľ, choreograf, performer, light dizajnér a producent. V roku 1990 založil spolu s Martinom Ondriskom pohybové divadlo Hubris Company, neskôr sa transformovalo na Debris Company. Za svoju režijnú a autorskú prácu získal viacero ocenení, vrátane Dosiek.