Terra Apathy

notifikácie
23:00
Javisko Národného domu | 60 min
vek 18+
23 06

Iveta Ditte Jurčová, Ela Lehotská
Terra Apathy

V tohtoročnom festivalovom programe sa stretli hneď dve inscenácie, ktoré sa venujú konkrétnym environmentálnym problémom na Slovensku. Kým zvolenský okres nepriaznivým následkom plánovanej výstavby vodného diela nakoniec musel čeliť len čiastočne (ako sa dozvieme v inscenácii SME KRAJINA: príbeh ľudí, priehrady a času), v prípade obce Horné Opatovce bola environmentálna katastrofa pričinením hlinikárne v neďalekom Žiari nad Hronom nevyhnutná. Divadlo Pôtoň na príbehu obce, ktorá bola pre viac než kritickú ekologickú situáciu uznesením vlády Československej socialistickej republiky zlikvidovaná a vymazaná z mapy, poukazuje nielen na spôsob života modernej civilizácie, ktorý za sebou necháva spustošenú krajinu.

 

 

Inscenácia, ktorú jej tvorivý tím definuje ako industriálne eko-oratórium má spirituálno-apokalyptický charakter. Ela Lehotská ako jediná performerka javisko zdieľa okrem scénografickej inštalácie s dunivou, no vďaka hovorenému či spievanému slovu aj informačne naplnenou zvukovou stopou, ktorá zapĺňa vzduch ako exhaláty z hlinikárne a znepokojuje nás svojou naliehavosťou.

námet: Michal Ditte

libreto: Iveta Ditte Jurčová, Ela Lehotská

dramaturgická spolupráca: Peter Pavlac, Michal Ditte

hudba: Michal Paľko

výtvarný koncept: Alex Zelina, Radovan Dranga, Katarína Caková, Iveta Ditte Jurčová realizácia výtvarného konceptu: Alex Zelina, Radovan Dranga, Katarína Caková

pohybová spolupráca: Renáta Ptačin

Ela Lehotská

Iveta Ditte Jurčová absolvovala štúdium divadelnej réžie na VŠMU, spolupracovala s viacerými slovenskými a českými divadlami. Je autorkou vzdelávacích projektov  o scénickom umení a lektorkou divadelných workshopov.  Jej inscenácie boli súčasťou viacerých festivalov na Slovensku aj v zahraničí. V súčasnosti je internou režisérkou a umeleckou šéfkou Divadla Pôtoň.

námet: Michal Ditte

libreto: Iveta Ditte Jurčová, Ela Lehotská

dramaturgická spolupráca: Peter Pavlac, Michal Ditte

hudba: Michal Paľko

výtvarný koncept: Alex Zelina, Radovan Dranga, Katarína Caková, Iveta Ditte Jurčová realizácia výtvarného konceptu: Alex Zelina, Radovan Dranga, Katarína Caková

pohybová spolupráca: Renáta Ptačin

hrajú: Ela Lehotská
réžia: Iveta Ditte Jurčová

Iveta Ditte Jurčová absolvovala štúdium divadelnej réžie na VŠMU, spolupracovala s viacerými slovenskými a českými divadlami. Je autorkou vzdelávacích projektov  o scénickom umení a lektorkou divadelných workshopov.  Jej inscenácie boli súčasťou viacerých festivalov na Slovensku aj v zahraničí. V súčasnosti je internou režisérkou a umeleckou šéfkou Divadla Pôtoň.

v zákulisí: Michal Ditte (svetelný dizajn), Mates Lukáč (produkcia), Jozef Urban (technik), Szymon Zachara (technik), Aliona Voitiuk (garderóba)
fotografie: Ľuboš Dobias
premiéra: 07.6.2022
recenzie

Lehotská v slede zmien rýchlo strieda emócie – od nadšenia cez údiv, nepochopenie, zmätok až po bolesť a apatiu. Niekedy performerka ilustruje libreto, inokedy je vzťah k nahrávke nejasný. Medzi textom s jasným odkazom a nejasnými výrazmi performerky (navyše v spojitosti so svetelnými zmenami na objekte) sa rodí zaujímavá nejednoznačnosť. Je to ideálny priestor pre zapojenie imaginácie a domýšľanie sa.

Milo Juráni: Dokument o Opatovciach, oratórium o civilizácii. In: mloki.sk, 30. 6. 2022

 

Verše sa prelínajú s dokumentmi, ktoré tak nadobúdajú básnický rozmer. Hlas jedinej herečky, ktorá je na scéne po celý čas a pohybuje sa veľmi úsporne, monotónne a neúprosne, dávkuje informácie a básnické obrazy. Znejú naživo i zo záznamu. Zvukový dizajn určuje rytmus inscenácie, zjednocuje ju balansujúc medzi drsným industriálom a expresiou trýzne.

Anna Grusková: Nielen o apatii. In: kød 7/2022

 

Tej kope káblov na zemi spočiatku sotva kto venuje pozornosť. Zaujímavejšia je herečka, ktorá mačetou krája veľký kus hliny. Po niekoľkých zárezoch začne z hliny vytekať krv. Krájanie sa potom zmení na porciovanie, herečka sa k pôde správa ako mäsiar a dá sa tušiť, že táto úrodná pôda sa stane miestom tragédie.

Soňa Jánošová: Dobytok nehybne ležal na lúkach, deťom sa krivili chrbty, z dediny zostal len cintorín. In: kultura.sme.sk, 2. 3. 2023

festivalová recenzia
fotografie

námet: Michal Ditte

libreto: Iveta Ditte Jurčová, Ela Lehotská

dramaturgická spolupráca: Peter Pavlac, Michal Ditte

hudba: Michal Paľko

výtvarný koncept: Alex Zelina, Radovan Dranga, Katarína Caková, Iveta Ditte Jurčová realizácia výtvarného konceptu: Alex Zelina, Radovan Dranga, Katarína Caková

pohybová spolupráca: Renáta Ptačin


réžia: Iveta Ditte Jurčová

v zákulisí:
Michal Ditte (svetelný dizajn), Mates Lukáč (produkcia), Jozef Urban (technik), Szymon Zachara (technik), Aliona Voitiuk (garderóba)

fotografie: Ľuboš Dobias
premiéra: 07.6.2022
hrajú:
Ela Lehotská
Iveta Ditte Jurčová

Iveta Ditte Jurčová absolvovala štúdium divadelnej réžie na VŠMU, spolupracovala s viacerými slovenskými a českými divadlami. Je autorkou vzdelávacích projektov  o scénickom umení a lektorkou divadelných workshopov.  Jej inscenácie boli súčasťou viacerých festivalov na Slovensku aj v zahraničí. V súčasnosti je internou režisérkou a umeleckou šéfkou Divadla Pôtoň.