Spleť

notifikácie
10:00
Barmuseum | 80 min
vek 15+
PO PREDSTAVENÍ DISKUSIA
19 06

Ján Šimko
Spleť

Príbeh o mladých ľuďoch z generácie, ktorá patrí medzi tie najosamelejšie. Veronika je mladá adoptovaná Rómka. Rodičia, hoci majú svoju dcéru veľmi radi, nemajú na ňu veľa času. A tak trávi väčšinu času sama. Bojí sa s niekým zblížiť. Ani v škole si nevie nájsť priateľov. Dokonca je ochotná akceptovať správanie, o ktorom si neuvedomuje, že je šikanou. Pre svoj pôvod, výzor, originálne názory aj postoje je vystavená (kyber)šikane. V reakcii na svoju inakosť a samotu si na sociálnych sieťach vytvorí virtuálny profil Bianky, svojho krajšieho a odvážnejšieho alter ega. Po medializácii prípadu šikany v Miloslavove Veronika zisťuje, že aj jej život sa podobá životu obete zo správ. Dokáže sa z toho všetkého vymaniť a začať nanovo?

dramaturgia: Zuzana Palenčíková

odborná spolupráca: Zuzana Juráneková, Marek Madro (IPčko)

scéna: Diana Strauszová

kostýmy: Veronika Vartíková

videoart: Boris Vitázek

videopodpora: Dušan Dobiáš

kamera a strih: Peter Kotrha

hudba: Matúš Homola

záverečný song: Nina Kohout

Henrieta Virágová, Michal Rosík, Miloš Kusenda (v dokrútkach účinkujú: Lucia Hurajová, Peter Kadlečík, Hannah Gilan, Samuel Černuško Alex Kukla, Ema Doláková, Samuel Soyal, Viktória Oroszová, Andrej Klimits, Michaela Hriňová)

Ján Šimko sa venuje takmer výlučne dokumentárnemu divadlu. Bol jedným z iniciátorov projektu Paralelné životy, ktorý priniesol šesť inscenácií zo šiestich krajín spracúvajúcich archívy tajných služieb. Inscenácie sa prezentovali na festivale Divadelná Nitra a neskôr putovali po krajinách V4.

dramaturgia: Zuzana Palenčíková

odborná spolupráca: Zuzana Juráneková, Marek Madro (IPčko)

scéna: Diana Strauszová

kostýmy: Veronika Vartíková

videoart: Boris Vitázek

videopodpora: Dušan Dobiáš

kamera a strih: Peter Kotrha

hudba: Matúš Homola

záverečný song: Nina Kohout

hrajú: Henrieta Virágová, Michal Rosík, Miloš Kusenda (v dokrútkach účinkujú: Lucia Hurajová, Peter Kadlečík, Hannah Gilan, Samuel Černuško Alex Kukla, Ema Doláková, Samuel Soyal, Viktória Oroszová, Andrej Klimits, Michaela Hriňová)
réžia: Ján Šimko

Ján Šimko sa venuje takmer výlučne dokumentárnemu divadlu. Bol jedným z iniciátorov projektu Paralelné životy, ktorý priniesol šesť inscenácií zo šiestich krajín spracúvajúcich archívy tajných služieb. Inscenácie sa prezentovali na festivale Divadelná Nitra a neskôr putovali po krajinách V4.

v zákulisí: Daniel Ontko (koordinácia), Veronika Bieliková (marketing, sociálne siete), Michaela Hriňová (produkcia, sociálne siete), Katarína Môcová, Anna Šestáková (referentky predaja a práce s publikom), Andrej Pekár (zvuk, video, stavba scény), Matej Urban (svetlá, stavba scény)
fotografie: Braňo Konečný
premiéra: 10.2.2023
recenzie

Veľmi silnou stránkou inscenácie je autentickosť Henriety Virágovej. Hoci jej herecký výkon má svoje špecifiká a najmä v intonácii alebo emocionálne vypätých situáciách pôsobí trochu neotesane, jej nesporná charizma výrazne ovláda celý priestor.

Soňa J. Smolková: Nič zmysluplnejšie ako pomoc neexistuje. In: monitoringdivadiel.sk, 23. 3. 2023 

 

Inscenácia vznikla so zámerom priniesť debatu o diskriminácii a šikane do škôl, medzi mladých ľudí, a súčasťou každého predstavenia bude diskusia. Na tej po prvom uvedení bol okrem tvorivého tímu aj Marek Madro z neziskovej organizácie IPčko. Inscenácia je (aj vzhľadom na konštrukčne jednoduchú scénu) ľahko prenosná, flexibilná v rámci rôznych kontextov, reaguje na aktuálne udalosti.

Veronika Dianišková: Šikana a rasizmus na javisku. In: mloki.sk, 20. 2. 2023 

fotografie

dramaturgia: Zuzana Palenčíková

odborná spolupráca: Zuzana Juráneková, Marek Madro (IPčko)

scéna: Diana Strauszová

kostýmy: Veronika Vartíková

videoart: Boris Vitázek

videopodpora: Dušan Dobiáš

kamera a strih: Peter Kotrha

hudba: Matúš Homola

záverečný song: Nina Kohout


réžia: Ján Šimko

v zákulisí:
Daniel Ontko (koordinácia), Veronika Bieliková (marketing, sociálne siete), Michaela Hriňová (produkcia, sociálne siete), Katarína Môcová, Anna Šestáková (referentky predaja a práce s publikom), Andrej Pekár (zvuk, video, stavba scény), Matej Urban (svetlá, stavba scény)

fotografie: Braňo Konečný
premiéra: 10.2.2023
hrajú:
Henrieta Virágová, Michal Rosík, Miloš Kusenda (v dokrútkach účinkujú: Lucia Hurajová, Peter Kadlečík, Hannah Gilan, Samuel Černuško Alex Kukla, Ema Doláková, Samuel Soyal, Viktória Oroszová, Andrej Klimits, Michaela Hriňová)
Ján Šimko

Ján Šimko sa venuje takmer výlučne dokumentárnemu divadlu. Bol jedným z iniciátorov projektu Paralelné životy, ktorý priniesol šesť inscenácií zo šiestich krajín spracúvajúcich archívy tajných služieb. Inscenácie sa prezentovali na festivale Divadelná Nitra a neskôr putovali po krajinách V4.