SME KRAJINA: Príbeh ľudí, priehrady a času

notifikácie
20:30
DJGT – výjazd do Zvolena | 90 min
vek 15+
PO PREDSTAVENÍ DISKUSIA
21 06

Petra Tejnorová, Marta Ljubková a kol.
SME KRAJINA: Príbeh ľudí, priehrady a času

Počuli ste niekedy o vodnom diele Slatinka na strednom Slovensku? Možno nie, no spôsob, akým sa rozhodlo o jej vzniku, ako (ne)prebiehala jej realizácia a ako sa viedli diskusie ohľadom mnohých problémov spojených s jej plánovanou výstavbou, vám určite budú povedomé. Divadlo Jozefa Gregora Tajovského v aktuálnej sezóne s mottom Domov prinieslo inscenáciu, ktorá tematizuje nielen konkrétny – environmentálny aj spoločenský – problém z okresu, v ktorom divadlo sídli. Vodné dielo, ktoré doposiaľ nevzniklo (jeho stavba sa už ani neplánuje), je vo Zvolene a okolí témou už od päťdesiatych rokov minulého storočia. Na jeho príbehu sa tak odráža aj fungovanie nášho štátu a jeho správa vecí verejných v priebehu niekoľkých dekád.

Režisérka Petra Tejnorová s tvorivým tímom v inscenácii na pôdoryse verejného prerokovania s občanmi dáva priestor všetkým stranám v konflikte – vysťahovaným občanom obce Slatinka, politickým predstaviteľom, podnikateľom, eko aktivistom, no aj samotnej prírode a účinkujúcim hercom a herečkám. Pred nami sa tak odvíja vzrušujúci a divadelne pestrý príbeh, ktorý má aj napriek desaťročiam boja a prieťahov síce svojský, no happy end.

V inscenácii sú použité zábery z dokumentu Na vode (2001) režiséra Roberta Kirchhoffa – DJGT ďakuje za povolenie.

V cene lístka na predstavenie je zahrnutá aj spiatočná doprava autobusom do Zvolena, ktorú zabezpečuje festival. Autobus odchádza z parkoviska SKD Martin v deň predstavenia o 18:45, predstavenie sa začína o 20:30. Návrat autobusu do Martina je naplánovaný po predstavení a krátkej diskusii.

dramaturgia: Marta Ljubková

scéna a kostýmy: Antonín Šilar

zvukový dizajn: Jan Čtvrtník

videoprojekcia: Erik Bartoš

kamera: Dominik Žižka

strih : Petra Maceridu

Jana Pilzová, Mária Knoppová, Richard Sanitra, Juraj Smutný

Petra Tejnorová je česká režisérka, autorka a performerka s medzinárodnými skúsenosťami.  V divadle skúma hranice možného, spochybňuje zažité stereotypné roly a aktívne experimentuje. Venuje sa dokumentárnemu, fyzickému a autorskému divadlu, tiež žánru live cinema a skúmaniu vzťahu divák – herec v dnešnej dobe. Vytvára autorské projekty a zároveň režíruje v popredných divadlách. Pôsobí aj ako pedagogička na DAMU v Prahe.

Predstavenie má prestávku.

dramaturgia: Marta Ljubková

scéna a kostýmy: Antonín Šilar

zvukový dizajn: Jan Čtvrtník

videoprojekcia: Erik Bartoš

kamera: Dominik Žižka

strih : Petra Maceridu

hrajú: Jana Pilzová, Mária Knoppová, Richard Sanitra, Juraj Smutný
réžia: Petra Tejnorová

Petra Tejnorová je česká režisérka, autorka a performerka s medzinárodnými skúsenosťami.  V divadle skúma hranice možného, spochybňuje zažité stereotypné roly a aktívne experimentuje. Venuje sa dokumentárnemu, fyzickému a autorskému divadlu, tiež žánru live cinema a skúmaniu vzťahu divák – herec v dnešnej dobe. Vytvára autorské projekty a zároveň režíruje v popredných divadlách. Pôsobí aj ako pedagogička na DAMU v Prahe.

v zákulisí: Peter Petrinec (javiskový majster), Peter Štrba, Ivan Cingel, Vladimír Kuchár (osvetľovači), Peter Číž, Peter Urban (zvukári), Mária Koštialiková (inšpícia), Mária Kerešová, Adriana Puchovanová (gargeróba)
fotografie: Vanda Mesiariková
premiéra: 17.3.2023
recenzie

Inscenácia je trochu ako meander rieky Slatina – odbáča od hlavného toku (občianskeho prerokovania) a zase sa doň navracia, pričom jej biotop tvoria ľudské príbehy a hádky, rôzne profesie, morálne dilemy, obrazové svedectvá aj vtáčie hlasy. Niekedy sa zdá, že je tých obsahových, vizuálnych aj zvukových impulzov príliš veľa a hrozí, že v šume zanikne to podstatné.

Michaela Hučko Pašteková: Sme (absurdná) krajina. In: kød 4/2023

 

Netradičný divadelný dokument však napriek tomu umne a citlivo odhaľuje jednu z absurdne smutných historiek lokálnych dejín. Vo zvolenskom divadle, v ktorom sme boli zvyknutí na konvenčnejšie koncepcie a realistické i dramatické herectvo je Sme krajina pokračovaním novej etapy. Táto inscenácia predstavuje prelom nielen tým, s akou látkou sa vyrovnáva, ale aj tým, že šlo o stávku na neistotu, ktorá narúša rutinu.

Milo Juráni: Neverending story o krajine a jej obyvateľoch. In: mloki.sk, 4. 4. 2023

diskusia po predstavení
fotografie
Predstavenie má prestávku.

dramaturgia: Marta Ljubková

scéna a kostýmy: Antonín Šilar

zvukový dizajn: Jan Čtvrtník

videoprojekcia: Erik Bartoš

kamera: Dominik Žižka

strih : Petra Maceridu


réžia: Petra Tejnorová

v zákulisí:
Peter Petrinec (javiskový majster), Peter Štrba, Ivan Cingel, Vladimír Kuchár (osvetľovači), Peter Číž, Peter Urban (zvukári), Mária Koštialiková (inšpícia), Mária Kerešová, Adriana Puchovanová (gargeróba)

fotografie: Vanda Mesiariková
premiéra: 17.3.2023
hrajú:
Jana Pilzová, Mária Knoppová, Richard Sanitra, Juraj Smutný
Petra Tejnorová

Petra Tejnorová je česká režisérka, autorka a performerka s medzinárodnými skúsenosťami.  V divadle skúma hranice možného, spochybňuje zažité stereotypné roly a aktívne experimentuje. Venuje sa dokumentárnemu, fyzickému a autorskému divadlu, tiež žánru live cinema a skúmaniu vzťahu divák – herec v dnešnej dobe. Vytvára autorské projekty a zároveň režíruje v popredných divadlách. Pôsobí aj ako pedagogička na DAMU v Prahe.