Platforma

notifikácie
11:00
BREPT | 120 min
21 06

Platforma

Stav slovenského herectva – od 60. rokov po dnešok – vrcholy a pády

V akej kondícii je slovenské herectvo v súčasnosti, ak sa to dá zovšeobecniť? Prečo sa od 60. rokov neobjavila v slovenskom činohernom divadle silná herecká generácia? Čo to znamená herecká osobnosť? Máme dostatočný počet profilujúcich hereckých osobností? Je slovenské činoherné herectvo v kríze?

pripravili a moderujú:

Lukáš Brutovský a Miro Dacho

diskutujú:
• Miriam Kičiňová, dramaturgička, riaditeľka Činohry SND
• Tomáš Mischura, herec, odborný asistent Katedry herectva Akadémie umení
• Roman Polák, režisér, vedúci Katedry réžie a dramaturgie VŠMU


pripravili a moderujú:

Lukáš Brutovský a Miro Dacho

živý prenos diskusie

pripravili a moderujú:

Lukáš Brutovský a Miro Dacho

diskutujú:
• Miriam Kičiňová, dramaturgička, riaditeľka Činohry SND
• Tomáš Mischura, herec, odborný asistent Katedry herectva Akadémie umení
• Roman Polák, režisér, vedúci Katedry réžie a dramaturgie VŠMU