Platforma

notifikácie
11:00
BREPT | 120 min
22 06

Platforma

Výchova a výučba – metódy a skúsenosti, teória verzus prax

Ako vyučujeme? K čomu vyučujeme? Koho vyučujeme?

pripravili a moderujú:

Lukáš Brutovský a Miro Dacho

diskutujú:

• Nataša Bednářová, herečka
• Tomáš Mischura, herec, odborný asistent Katedry herectva Akadémie umení
• Roman Polák, režisér, vedúci Katedry réžie a dramaturgie VŠMU


pripravili a moderujú:

Lukáš Brutovský a Miro Dacho

živý prenos diskusie

pripravili a moderujú:

Lukáš Brutovský a Miro Dacho

diskutujú:

• Nataša Bednářová, herečka
• Tomáš Mischura, herec, odborný asistent Katedry herectva Akadémie umení
• Roman Polák, režisér, vedúci Katedry réžie a dramaturgie VŠMU