Nikdy Navždy

notifikácie
15:30
Štúdio | 90 min
vek 12+
PO PREDSTAVENÍ DISKUSIA
20 06

Falk Richter, v úprave Mariána Amslera
Nikdy Navždy

Inscenácia Nikdy navždy Divadla Petra Mankoveckého dramaturgicky nadväzuje na tému existenciálnych kríz súčasného človeka, ktorá sa v tvorbe DPM programovo objavuje. Päť postáv predstavuje hrdinov a hrdinky individualizovaného sveta, ktorí uviazli v stave vlastnej paralýzy a zúfalo z nej hľadajú východisko. Snažia sa o opätovné spojenie s človekom, no ich túžbu po blízkosti valcuje neschopnosť a strach ju dosiahnuť.

 

Príbehy postáv, ktoré režisér skladá vo fragmentoch, sa tu vzájomne prepájajú a divák je nútený neustále si klásť otázky, kto títo ľudia vlastne sú a ako ich životy spolu súvisia. Minimalistická a zároveň formálne pôsobivá inscenácia, kde sa hovorené slovo a autentický herecký výraz zjednocujú so súčasným tancom i naživo mixovanou hudbou DJ-ky Kristíny Smetanovej, výstižne diagnostikuje rozorvanosť a zlomenosť človeka obklopeného chaosom, zmätkom, absenciou hodnôt i odcudzením v medziľudských vzťahoch.

 

 

Inscenáciu finančne podporil aj Bratislavský samosprávny kraj, Nadácia mesta Bratislava a Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko Bratislava.

preklad, úprava: Marián Amsler

choreografia: Stanislava Vlčeková

scéna a kostýmy: Laura Štorcelová

svetelný dizajn: Róbert Mačkay

hudba: Kristína Smetanová

produkcia: Karolína Kováčová

vizuál: Ľuboš Kotlár

Edita Koprivčevic Borsová, Lenka Libjaková, Katarína Andrejcová, Šimon Ferstl, Jakub Jablonský, Kristína Smetanová

Marián Amsler sa ako režisér sústreďuje na uvádzanie hier súčasných dramatikov. Spolupracuje s divadlami na Slovensku a v Čechách. Je niekoľkonásobným držiteľom prestížneho ocenenia Dosky (v kategórii Objav sezóny za študentské inscenácie Čechovových hier Platonov a Ivanov, v kategórii Najlepšia réžia za inscenáciu SND Pohania a inscenácia SND Fanny a Alexander v jeho réžii získala Dosky za najlepšiu réžiu). V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Katedre réžie a dramaturgie VŠMU v Bratislave.

V predstavení sa používajú vulgarizmy.

preklad, úprava: Marián Amsler

choreografia: Stanislava Vlčeková

scéna a kostýmy: Laura Štorcelová

svetelný dizajn: Róbert Mačkay

hudba: Kristína Smetanová

produkcia: Karolína Kováčová

vizuál: Ľuboš Kotlár

hrajú: Edita Koprivčevic Borsová, Lenka Libjaková, Katarína Andrejcová, Šimon Ferstl, Jakub Jablonský, Kristína Smetanová
réžia: Marián Amsler

Marián Amsler sa ako režisér sústreďuje na uvádzanie hier súčasných dramatikov. Spolupracuje s divadlami na Slovensku a v Čechách. Je niekoľkonásobným držiteľom prestížneho ocenenia Dosky (v kategórii Objav sezóny za študentské inscenácie Čechovových hier Platonov a Ivanov, v kategórii Najlepšia réžia za inscenáciu SND Pohania a inscenácia SND Fanny a Alexander v jeho réžii získala Dosky za najlepšiu réžiu). V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Katedre réžie a dramaturgie VŠMU v Bratislave.

v zákulisí: Sebastián Komáček (scéna), Dorota Holubová (projekcia), Silvia Zrebná (kostýmy), Alžbeta Vrzgula (text)
fotografie: Barbora Podola
premiéra: 03.12.2022
recenzie

Zástoj Vlčekovej na inscenácii je kľúčový. Nie je to „len“ pohybová spolupráca, ale dômyselná choreografia. Podobne ako v réžiách Falka Richtera aj v tých Amslerových musia činoherci ovládnuť aj výrazový tanec. Tentoraz sa tímu spolu so scénografkou Laurou Štorcelovou podarilo nájsť riešenie, ktoré je výstižné a možno v ňom aj choreograficky vymýšľať.

Milo Juráni: Kontakt je liek proti nemŕtvym. In: kød 2/2023

 

Amsler vo svojom režijnom prístupe zachoval princíp spojenia činoherného herectva a súčasného tanca, ktorý je typický aj pre mnohé inscenácie Richterových hier. (…) Performeri využívajú na pohybové kreácie hlavne variabilnú kovovú konštrukciu, ktorá je hlavným prvkom scénografie. (…) Atmosféru inscenácie podčiarkujú aj hudobné vstupy DJ-ky Kristíny Smatanovej, ktoré tematicky i ťaživou náladou korešpondujú s jej celkovým vyznením.

Lucia Galdíková: Sú naozaj takí nešťastní, ale tešia sa z toho? Alebo snáď kolabujú? In: mloki.sk, 3. 4. 2023

 

Autor využíva postdramatické postupy, pri ktorých je celková téma dôležitejšia ako dej alebo vzťahy postáv. O ich živote, minulosti, pocitoch sa divák dozvedá z útržkov rozhovorov, v rozsiahlych monológoch a rozhodne nič nedostane zadarmo.

Soňa Jánošová: Nebojím sa, že ma zabijú, alebo že prídem o prácu. Geja hrám iba dnes večer. In: Sme, 2. 12. 2022

diskusia po predstavení
festivalová recenzia
fotografie
V predstavení sa používajú vulgarizmy.

preklad, úprava: Marián Amsler

choreografia: Stanislava Vlčeková

scéna a kostýmy: Laura Štorcelová

svetelný dizajn: Róbert Mačkay

hudba: Kristína Smetanová

produkcia: Karolína Kováčová

vizuál: Ľuboš Kotlár


réžia: Marián Amsler

v zákulisí:
Sebastián Komáček (scéna), Dorota Holubová (projekcia), Silvia Zrebná (kostýmy), Alžbeta Vrzgula (text)

fotografie: Barbora Podola
premiéra: 03.12.2022
hrajú:
Edita Koprivčevic Borsová, Lenka Libjaková, Katarína Andrejcová, Šimon Ferstl, Jakub Jablonský, Kristína Smetanová
Marián Amsler

Marián Amsler sa ako režisér sústreďuje na uvádzanie hier súčasných dramatikov. Spolupracuje s divadlami na Slovensku a v Čechách. Je niekoľkonásobným držiteľom prestížneho ocenenia Dosky (v kategórii Objav sezóny za študentské inscenácie Čechovových hier Platonov a Ivanov, v kategórii Najlepšia réžia za inscenáciu SND Pohania a inscenácia SND Fanny a Alexander v jeho réžii získala Dosky za najlepšiu réžiu). V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Katedre réžie a dramaturgie VŠMU v Bratislave.