Môj skvelý brat Robinzon

notifikácie
11:00
Javisko Národného domu | 45 min
vek 14+
25 06

Jaroslava Blažková / Pavla Musilová
Môj skvelý brat Robinzon
Daniela Dudová, Peter Grendár, Eva Žiaková, Natália Plešková, Žofia Frátriková, Dorota Pálenčiková, Kristína Sadilová, Laura Pindurová, Ivan Nemec (gitara), Roman Frátrik (bicie)

Pavla Musilová je absolventka dramaturgie a réžie na katedre bábkarskej tvorby VŠMU v Bratislave. Spolupracovala s niekoľkými bábkovými divadlami na Slovensku. V súčasnosti pôsobí ako pedagogička herectva na Súkromnom hudobnom a dramatickom konzervatóriu v Martine a vedie literárno-dramatický odbor v ZUŠ P. Mudroňa Martin.


hrajú: Daniela Dudová, Peter Grendár, Eva Žiaková, Natália Plešková, Žofia Frátriková, Dorota Pálenčiková, Kristína Sadilová, Laura Pindurová, Ivan Nemec (gitara), Roman Frátrik (bicie)
réžia: Pavla Musilová

Pavla Musilová je absolventka dramaturgie a réžie na katedre bábkarskej tvorby VŠMU v Bratislave. Spolupracovala s niekoľkými bábkovými divadlami na Slovensku. V súčasnosti pôsobí ako pedagogička herectva na Súkromnom hudobnom a dramatickom konzervatóriu v Martine a vedie literárno-dramatický odbor v ZUŠ P. Mudroňa Martin.

fotografie

réžia: Pavla Musilová

hrajú:
Daniela Dudová, Peter Grendár, Eva Žiaková, Natália Plešková, Žofia Frátriková, Dorota Pálenčiková, Kristína Sadilová, Laura Pindurová, Ivan Nemec (gitara), Roman Frátrik (bicie)
Pavla Musilová

Pavla Musilová je absolventka dramaturgie a réžie na katedre bábkarskej tvorby VŠMU v Bratislave. Spolupracovala s niekoľkými bábkovými divadlami na Slovensku. V súčasnosti pôsobí ako pedagogička herectva na Súkromnom hudobnom a dramatickom konzervatóriu v Martine a vedie literárno-dramatický odbor v ZUŠ P. Mudroňa Martin.