Eko-transformácia v slovenskom divadle. Ako na to so Sprievodcom.

notifikácie
11:00
BREPT | 120 min
PO PREDSTAVENÍ DISKUSIA
20 06

Milo Juráni
Eko-transformácia v slovenskom divadle. Ako na to so Sprievodcom.

“Ekologický prístup umožní vidieť za hranice vlastného diela a chápať ako výtvor pôsobí v širších súvislostiach.”

Tanja Beer, scénografka a autorka pojmu Ekoscénografia, 2020

 

Divadelný ústav v spolupráci s Inštitútom cirkulárnej ekonomiky práve finalizujú publikáciu o tuzemských možnostiach zelenej divadelnej praxe. Hutná elektronická brožúra nazvaná Princípy udržateľnosti a cirkulárnej ekonomiky aplikovateľné v divadle na Slovensku (SPRIEVODCA) vzniká na základe dotazníkového výskumu a praktickej konfrontácie s divadelnou praxou aj výrobou v dielňach.

Veronika Hagovská (INCIEN) a Milo Juráni (Divadelný ústav) vytvorili publikáciu, ktorá obsahuje niekoľko postupov, mnoho tipov a množstvo zdrojov. Divadlám – zriaďovaným, nezriaďovaným, veľkým aj malým – chcú uľahčiť cestu k tomu, aby sa stali environmentálne zodpovednými inštitúciami.

SPRIEVODCA obsahuje časti venované tvorbe a životu inscenácie, prevádzke aj každodennému životu divadla a tiež komunikácii (internej, aj tej s verejnosťou) . Okrem toho obsahuje samostatnú stať venovanú orientácii v súčasných finančných schémach, rýchle rady a mnoho ďalšieho. Zaujať by táto publikácia mohla všetky riadiace funkcie v kamenných divadlách, no rovnako tvorcov (a nielen scénografov). Týka sa v rovnakej miere umeleckej praxe ako praktickej výroby a tiež prevádzky, na pozadí ktorej divadelné zázraky vznikajú. Publikácia je teda vhodná pre každú a každého v divadle aj okolo divadla, komu dnešná situácia vyplývajúca z klimatickej zmeny a ďalších environmentálnych kríz nie je ľahostajná.

Po minuloročnom ohlásení SPRIEVODCU v rámci cyklu diskusií EKOLOGICKÁ TRANSFORMÁCIA A KULTÚRA sa na festivale Dotyky a spojenia  uskutoční jeho prvá prezentácia. Prevedieme vás cestou tvorby praktického manuálu udržateľnosti a ukážeme, ako ho možno efektívne použiť.

 

Prezentáciu bude viesť Milo Juráni (Divadelný ústav, Bratislava)


živý prenos diskusie