Čajka

notifikácie
14:30
Javisko Národného domu | 50 min
vek 10+
PO PREDSTAVENÍ DISKUSIA
24 06

Monika Kováčová
Čajka

Inscenácia Divadla z Pasáže Čajka vznikla na motívy kultovej novely amerického spisovateľa Richarda Bacha Čajka Jonathan Livingston. Metaforické podobenstvo o slobode a odvahe byť iný inšpirovalo aj režisérku inscenácie a autorku scenára Moniku Kováčovú. Tá s tvorcami z Divadla z Pasáže už predtým spolupracovala a poznala tak limity ako aj devízy hercov tohto banskobystrického divadla. Príbeh čajky Jonathana Livingstona sa v inscenácii prezentuje formou asociatívnych obrazov. Tvorcovia citlivým až rozprávkovo-poetickým jazykom reflektujú otázky hľadania identity, vyrovnávania sa s inakosťou či definovania si vlastnej individuality a jej uplatnenia v spoločenstve. Nachádzajúc autentické i metaforické vyjadrenia týchto tém herci a herečky spoločne vytvárajú intímne ladený portrét sveta, v ktorom byť slobodný znamená všetko a hľadanie šťastia nevyhnutne predpokladá prekonávanie hraníc.

 

Poéziu na scéne striedajú kolektívne pohybovo i vizuálne štylizované obrazy. Monika Kováčová v spolupráci s autorkou výtvarného riešenia Ivanou Mackovou nás pozývajú do chemického laboratória, v ktorom z experimentátorskej hry so živým materiálom vznikajú podnetné výsledky.

asistencia réžie: Eva Ogurčáková

scéna, bábky a kostýmy: Ivana Macková

hudba: Matej Háasz

svetelný dizajn: Ján Čief

zvukový dizajn a nahrávky: Dušan Ivan

komentár: Juraj Smutný

výroba kostýmov, bábok a rekvizít: Miroslava Zelníková

produkcia: Matúš Petričko

Michal Daniš, Michaela Ďuricová, Miroslava Kujanová, Lucia Krajčiová, Dorota Králiková, Veronika Lačná

Monika Kováčová vyštudovala divadelnú réžiu a réžiu alternatívneho a bábkového divadla. Je režisérkou prvých inscenácií pre batoľatá na Slovensku, ktoré získali Cenu za tvorivý čin v slovenskom bábkovom divadle. Je zakladajúcou členkou nezávislého divadelného zoskupenia Odivo. Ako dramaturgička spolupracuje so Záhradou – centrom nezávislej kultúry v Banskej Bystrici, venuje sa divadelnému manažmentu a produkcii.

asistencia réžie: Eva Ogurčáková

scéna, bábky a kostýmy: Ivana Macková

hudba: Matej Háasz

svetelný dizajn: Ján Čief

zvukový dizajn a nahrávky: Dušan Ivan

komentár: Juraj Smutný

výroba kostýmov, bábok a rekvizít: Miroslava Zelníková

produkcia: Matúš Petričko

hrajú: Michal Daniš, Michaela Ďuricová, Miroslava Kujanová, Lucia Krajčiová, Dorota Králiková, Veronika Lačná
réžia: Monika Kováčová

Monika Kováčová vyštudovala divadelnú réžiu a réžiu alternatívneho a bábkového divadla. Je režisérkou prvých inscenácií pre batoľatá na Slovensku, ktoré získali Cenu za tvorivý čin v slovenskom bábkovom divadle. Je zakladajúcou členkou nezávislého divadelného zoskupenia Odivo. Ako dramaturgička spolupracuje so Záhradou – centrom nezávislej kultúry v Banskej Bystrici, venuje sa divadelnému manažmentu a produkcii.

v zákulisí: Ján Čief (svetelný technik), Dušan Ivan (zvukový technik), Katarína Hojčušová, Ľudemila Veverková, Peter Vrťo (asistencia)
fotografie: Dodo Šamaj
premiéra: 20.6.2022
diskusia po predstavení
festivalová recenzia
fotografie

asistencia réžie: Eva Ogurčáková

scéna, bábky a kostýmy: Ivana Macková

hudba: Matej Háasz

svetelný dizajn: Ján Čief

zvukový dizajn a nahrávky: Dušan Ivan

komentár: Juraj Smutný

výroba kostýmov, bábok a rekvizít: Miroslava Zelníková

produkcia: Matúš Petričko


réžia: Monika Kováčová

v zákulisí:
Ján Čief (svetelný technik), Dušan Ivan (zvukový technik), Katarína Hojčušová, Ľudemila Veverková, Peter Vrťo (asistencia)

fotografie: Dodo Šamaj
premiéra: 20.6.2022
hrajú:
Michal Daniš, Michaela Ďuricová, Miroslava Kujanová, Lucia Krajčiová, Dorota Králiková, Veronika Lačná
Monika Kováčová

Monika Kováčová vyštudovala divadelnú réžiu a réžiu alternatívneho a bábkového divadla. Je režisérkou prvých inscenácií pre batoľatá na Slovensku, ktoré získali Cenu za tvorivý čin v slovenskom bábkovom divadle. Je zakladajúcou členkou nezávislého divadelného zoskupenia Odivo. Ako dramaturgička spolupracuje so Záhradou – centrom nezávislej kultúry v Banskej Bystrici, venuje sa divadelnému manažmentu a produkcii.