Antigona

notifikácie
09:00
Stredoškolská trieda | 120 min
20 06

Antigona

Sofokles v komixe.

 

Dramacentrum EDUdrama pripravilo pre stredoškolákov interaktívny vzdelávací workshop na tému Sofoklovej Antigony. Vybrať si tú správnu stranu, vyjadriť svoj názor či obhájiť svoje konanie nemusí byť vždy jednoduché. A už vôbec nie, ak ste obyvateľom starovekých Théb a rozhodujete sa medzi zákonom Bohov alebo zákonom nového panovníka.

 

Účastníci workshopu spoznajú zákonitosti antickej drámy na vlastnej koži.

 

Program vznikol v rámci projektu Classics in the Graphic Novel v spolupráci s Divadelným ústavom.

 

lektorky: Veronika Korínková, Marta Jánošíková

fotografie