žurnál - pondelok

notifikácie

žurnál – pondelok

festivalové recenzie

Inakosť ma bytostne zaujíma

(c) foto: Braňo Konečný

V rámci sekcie Junior sa v prvý festivalový deň predstavili aj študenti a študentky Vysokej školy múzických umení v Bratislave s inscenáciou Equus v réžii Kateřiny Quisovej. Inscenácia otvorila otázky viery, sexuality a inakosti, a to za využitia prostriedku live cinema.

Celý rozhovor si môžete prečítať alebo vypočuť tu.

spojenia s divákmi

NAKÚPENÉ, AKU BB
Som v úplnom úžase, veľmi ma to bavilo. Sú to veľmi šikovní ľudia, ktorí predviedli úžasné výkony a som rada, že som ich mohla vidieť.
(Valentína, maturantka)

Veľmi sa mi páčili herecké výkony, scéna a réžia. Krásne. Užila som si to.
(Katarína, maturantka)

Táto inscenácia bola dôležitejšia pre samotných protagonistov ako pre diváka. Oceňujem jej pedagogický a terapeutický rozmer. Otázne je, čo z dôležitých tém prešlo aj do hľadiska…
(Zuzana, študentka)

EQUUS, VŠMU
Cítim momentálne toho veľa, neviem úplne pomenovať, čo to je… Mám pocit, že tomu, čo som videla, rozumiem.
(Ema, študentka)

Predstavenie sa mi veľmi páčilo, najmä som si užila live cinema. Ja som to tak nejako vycítila a mám z toho krásny umelecký zážitok.
(Monika, študentka)

Páčila sa mi téma, spracovanie a herecké výkony. S live cinema som sa ešte nestretla, nerozumela som tomu. Ale keď som zistila, ako to funguje, tak som z toho teraz prekvapená, očarená. Posúva ich to na vyšší level. Skvelé predstavenie.
(Paulína, študentka)

Trpia mi kolená!
(Andrea, študentka)

dotyk s dotykmi

V rámci bonusového programu sa v pondelok na festivale predstavilo Divadelné centrum s autorskou dokumentárnou inscenáciou Nahlas. Doobedie patrilo aj vzdelávaciemu workshopu Rozhodovanie a aj prvej časti workshopu nezávislého zoskupenia Odivo Od telesnosti k materiálu a späť. Večer zakončil koncert Biológia politika – Fouché!!!, ktorý oživil piesne zderniérovanej inscenácie SKD Martin. Príjemná atmosféra koncertu sa o pár minút neskôr „prehupla“ do neplánovaného prídavku v podobe niekoľkých piesní, nielen z ďalších inscenácií repertoáru SKD Martin.
Michaela HRIŇOVÁ

hodnotenie dňa

Prvý festivalový deň už tradične patril mladému divákovi – a vo viacerých prípadoch aj mladým tvorcom a tvorkyniam. Ráno sme začali s apelatívnou inscenáciou Nahlas v réžii Jána Šimka, ktorá násťročné publikum oslovovala veľmi konkrétne, možno až tézovitým odkrývaním ekologických tém. Verme, že mládež bola schopná to prijať.
Skrytý zmysel Adriany Totikovej upriamil pozornosť na dôležitosť slobody. Akadémia umení ponúkla inscenáciu Nakúpené, ktorá pôsobila ako akási arteterapia jedného hereckého ročníka. To nebolo na škodu, aj keď ako nezainteresovaní diváci sme cítili najmä úžasnú chuť hrať a tvoriť, menej už obsah jednotlivých osudov.
Deň uzavrela VŠMU ich interpretáciou hry Equus. Pozornosť bola upriamená na prirodzenú pudovosť a inakosť, ktorú nám ukázali kvalitným herectvom a modernými divadelnými prvkami. Po oboch posledných inscenáciách sme diskutovali s tvorcami. Diskusie budú prebiehať celý týždeň a rád vás na nich uvidím. Pokiaľ sa bude celý festival niesť v duchu prvého dňa, je jasné, že sa máme na čo tešiť – nielen na kvalitný program, ale hlavne na rozporuplné diskusie vo večerných hodinách.
Max Sobek, divadelný režisér a moderátor študentskej platformy


Tohtoročné Dotyky a spojenia otvorila sekcia Junior v už tradičnom poradí. Ako prvá sa predstavila Akadémia umení z Banskej Bystrice. Tentokrát na festival priniesli inscenáciu Nakúpené, ktorá vznikla pod režijným vedením Jána Luterána a je podľa ich vlastných slov autentickou spoveďou dvanástich študentov.
V svietiacich batôžkoch na javisko priniesli nielen svoje problémy a túžby, ale aj svoje roly (dcéra, žena, herec, syn, kamarát…), s ktorými sa potýkajú počas života. Pripomenuli nám, že nikdy nevieme, čo má človek v tom svojom batôžku už „nakúpené“, a preto by sme sa mali správať citlivo ku každému človeku.
O citlivom prístupe k jedincovi bolo aj druhé predstavenie dňa, Equus študentov Vysokej školy múzických umení v Bratislave, ktoré zas poukázalo na krehkosť ľudskej duše a to, čo sa z nej môže stať, keď s ňou iní zle zaobchádzajú či manipulujú.
Tamara Vajdíková, študentská platforma

otázka dňa

Poučiť alebo zaujať? Aká je úloha divadla pre mladých?

Ján Luterán (režisér)

Vždy, keď sa takto otázka vyhraní, tak je možné, že ani jedno. Ale tiež by som to nešpecifikoval iba pre mladých. Úloha divadla, o nej by sa dalo hovoriť ako takej. Čo všetko je úloha divadla? Tak toho je asi fakt veľa. Môžeme začať od psychohygieny, ale to najhlavnejšie je to, čím človek je ‒ tvorivou bytosťou a divadlo je forma umenia, ktorá mu to umožňuje. Dovoľuje mu vyjadriť sa na nejakú tému cez pohyb, svetlo, hudbu, zvuk, emóciu, vzťahy. Divadlo obsahuje všetko. Ak by ste chceli mladého diváka poúčať, tak to je veľmi citlivé. Keby som si mal vybrať ja, tak si vyberiem skôr zaujať ako poučiť.

Barbora Mináriková (dramaturgička)

Myslím si, že mladí diváci vytvárajú pre nás priestor, aby sme si získali publikum v dlhšom časovom horizonte. Je to veková hranica, ktorú potrebujeme zachytiť. Ak ju nezachytíme a neprivedieme do divadla, tak nebudeme mať ďalšie generácie publika. Je možno na mieste uvažovať, že umelci majú niekedy pocit vlastnenia pravdy a svoje publikum musia automaticky poúčať. Malo by však ísť o obojstrannú komunikáciu, konfrontáciu. Divadlo tak otvára celospoločenskú diskusiu a tým pádom spĺňa aj svoje poslanie – robiť spoločenské zmeny. Tie sa ale musia diať na oboch stranách. V prípade tínedžerského publika je to ešte silnejšie, potrebnejšie. Treba mu ukazovať spoločenské vzory, otvárať otázky a nie len ho mentorsky poúčať, pretože tam automaticky narazíme na stenu. Diváci v tínedžerskom veku sa zablokujú a nebudú chcieť nad vecami premýšľať. Dôležitá je diskusia, učiť ich, o čom je divadelná forma, že je to živý kontakt, ktorý sa dokáže veľmi rýchlo dynamicky meniť. Priviesť ich k poznaniu, že tí herci tam prichádzajú len raz, konkrétne pre nich a v tom je to špecifikum, ktoré by malo byť pre nich zaujímavejšie ako napríklad film.

Paulína Grolmusová (študentka kulturológie)

Témy, ktoré riešia mladí ľudia, by malo otvárať študentské divadlo. Či už je to politika, otázky rovnosti, feminizmus, rasizmus, alebo celkovo globálne témy. A to hlavne z toho dôvodu, že keď mladí komunikujú s mladými, tak to všetko dokáže publikum aj lepšie prijať. Možno si ten názor vedia zobrať skôr od rovesníkov ako od dospelých ľudí v divadle.

Jaroslav Voľanský (dramaturg)

V súčasnom slovenskom divadle by sa „poučiť a zaujať“ malo skĺbiť. Poúčania mladých ľudí veľmi nezaujímajú, keďže divadlo považujú skôr za konzervatívne umenie. Nie sú si vedomí toho, aké nové impulzy prichádzajú zo zahraničia na slovenské javiská. Zaujať ich je druhá vec, preto je „poučiť a tiež zaujať“ ideálna cesta. Musíme však nájsť takých tvorcov na Slovensku a určite ich v tomto type tvorby podporovať.

kontakty
pokladnica
tel.: 043 422 22 12
tel.: 043 422 01 72
akreditačné stredisko
tel.: +421 905 267 648
k dispozícií od pondelka 19. 06. do nedele 25. 06.
festivalový Štáb
Monika Michnová
program
0905 366 664
Jakub Kotúč
propagácia
0904 042 904
Andrej Agricola
Technické zabezpečenie
0917 655 471
Anna Sochorová
Organizačné zabezpečenie
0907 879 489
Katarína Kučová
ubytovanie
0905 880 811
Iveta Ollerová
sekretariát
0905 305 632
Simona Valková
kafé BREPT
0917 504 232
tím
20 23
Na festivale pracuje veľa šikovných ľudí z mnohých divadiel, medzi nimi sú produkční, technici, zvukári, osvetľovači, kulisári, rekvizitári, maskérky, upratovačky a mnohí ďalší... ďakujeme.
riaditeľ
Tibor Kubička
programová riaditeľka
Monika Michnová
dramaturgická rada
Lenka Dzadíková, Barbora Forkovičová, Róbert Mankovecký, Monika Michnová, Zuzana Timčíková
technické zabezpečenie
Andrej Agricola
organizačné zabezpečenie
Anna Sochorová
tlačové materiály
Mira Kováčiková
sociálne siete
Jakub Kotúč, Zuzana Palenčíková
web
Jakub Kotúč
mediálna podpora
Zuzana Palenčíková
festivalový žurnál
Michal Badín, Diana Pavlačková (šéfredaktorka), Alexandra Rychtarčíková, Ivana Topitkálová, Alžbeta Vakulová
livestream
Jakub Kotúč, Peter Michalík, Matej Pančík
foto
Braňo Konečný, Tomáš Kubík
video
Maximiliana Gontková, Braňo Konečný
koncepcia a moderovanie Platformy
Lukáš Brutovský, Miro Dacho
projekty
Monika Ondrušová
sekretariát
Iveta Ollerová
účtovníctvo a služby
Agnes Capková, Drahomíra Kuliačková Panušková, Simona Valková, Silvia Zacharová, Jana Majerová
pokladňa
Eva Ochodnická
technická podpora predaja
Slavomír Ochodnický
ubytovanie
Katarína Kučová
zdravotná služba
Zdenka Malá
technický štáb
Janka Nosálová, Mária Brachňáková, Ján Kurhajec, Tatiana Goldmannová, Ivana Matuľová, Soňa Mušáková, Anna Paulovičová, Nina Malková, Juraj Bojnický, Jaroslav Daubner, Marián Frkáň, Peter Klaudíny, Peter Pecko, Jaroslav Fábry, Pavol Janský, Matej Kramár, Matej Neradil,Vladimír Kubis, Zdenek Polášek, Tomáš Had, Vladimír Mihalik, Miroslav Domian, Peter Vangeľ, Michaela Gálíčková, Veronika Kuciaková, Monika Ondrušová st., Božena Petrášová, Vlastimil Kulifay, Juraj Boček, František Lacko, Milan Drahno, Tibor Gregor, Pavol Malina, Barbora Špániková, Sarah Koláriková, Anna Badínová, Michaela Váňová, Eliška Bilková, Lenka Drahnová, Lucia Hauzerová, Barbora Hofierková, Daniela Holubová, Zuzana Minarovičová, Jarmila Mráziková, Katarína Schmidtová, Dorota Uríková, Anna Valášková, Eva Oľhová
vizuál a propagácia
logo
MADE BY VACULIK
propagačné materiály
Dalibor Palenčík
zvučka
Milo Kráľ
TV spot
Lukáš Brutovský, Róbert Mankovecký
rozhlasové spoty
Róbert Mankovecký
interný dátový systém
Ivan Kharlamov
webová stránka
UNITE s.r.o.
archív
'08 '22
Program minulých ročníkov, záznamy diskusií, fotogalérie a festivalový denník sú k dispozícii na odkazoch k jednotlivým ročníkom.