Lakiho potulka

notifikácie
16:00
Turčianska knižnica v Martine | 120 min
23 06

Lakiho potulka

Tvorivá dielňa pre deti spojená s prechádzkou po vybranej trase v meste. Deti si najprv prečítajú jeden príbeh z knihy o túlavom psíkovi menom Laki, potom sa prejdú po meste vopred zvolenou cestou. Na vychádzke si budú všetko všímať, zaznamenávať a zapájať pri tom všetky zmysly. Po návrate do knižnice vytvoria originálne mapy prejdenej trasy, doplnené o vlastné postrehy.

autorka a lektorka: Veronika Hajdučíková


autorka a lektorka: Veronika Hajdučíková

fotografie: Lenka Binderová
fotografie

autorka a lektorka: Veronika Hajdučíková

fotografie: Lenka Binderová