Ako sa hľadáme: 30 rokov SR v divadelných inscenáciách

notifikácie
18:45
Dvorana Národného domu
20 06

vernisáž výstavy
Ako sa hľadáme: 30 rokov SR v divadelných inscenáciách

Vernisáž výstavy Divadelného ústavu. Akým spôsobom reflektujú tri desaťročia našej republiky divadelníci a divadelníčky? Výstava nazerá na obdobie uplynulých tridsiatich rokov prostredníctvom fotografií a objektov z divadelných inscenácií a úryvkov z dobovej tlače. Kľúčom k ich zoradeniu je niekoľko tém, ktoré sa opakujú a kriticky upozorňujú na stav našej spoločnosti: mýty o slovenských hrdinoch, vzťah k folklóru, absencia žien vo verejnom priestore… Výstavu fotografií dopĺňajú exponáty výtvarníkov a výtvarníčok, ktorí tému tridsaťročného Slovenska zhmotnili do objektov